Θαλής + Φίλοι

Max Tegmark

Είναι τα μαθηματικά μόνο ένα εργαλείο για την περιγραφή του κόσμου ;

Tα μαθηματικά μπορούν να περιγράψουν εντυπωσιακά τον κόσμο που ζούμε. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για την περιγραφή του κόσμου, αλλά ότι ο ίδιος ο κόσμος μας…

Συγγραφέας: Γιώργος Καρουζάκης

Αναρτήθηκε 22 Μαΐ, 2014 in category: Ειδήσεις | Tags: , ,

© Copyright 2001-2014 Θαλής + Φίλοι.

designed & developed by elegrad