Θαλής + Φίλοι

FAQs

Πώς δηλώνω τη λέσχη ανάγνωσής μας;
Ποιος αποφασίζει ποια βιβλία θα διαβαστούν σε μία λέσχη ανάγνωσης;
Πώς αρχίζω ή βρίσκω μία λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων;
Αν θέλω μόνο να ενημερώνομαι για τις εκδηλώσεις της ομάδας ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ (και να μην συμμετέχω σε λέσχη ανάγνωσης), μπορώ;
Ποιος μπορεί να συμμετέχει στις λέσχες;
Πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώνω σε αυτό;
Ποιες δραστηριότητες μπορεί να πραγματοποιήσει μία σχολική λέσχη ανάγνωσης;
Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση...

© Copyright 2001-2012 Θαλής + Φίλοι.

designed & developed by elegrad