Thales + Friends

Σχολείο ιδεών

Αναρτήθηκε σε 16 Δεκεμβρίου, 2021 κατηγορία: Ειδήσεις | Tags: , , ,

Συντάκτης: Γιώργος Καρουζάκης

Photo by Tamanna Rumee on Unsplash

Στην περίπλοκη και θορυβώδη, από πολλές απόψεις, εποχή που ζούμε, οι πληροφορίες και τα δεδομένα πολλαπλασιάζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή, ο κόσμος της εκπαίδευσης μοιάζει να ακολουθεί τις εξελίξεις με εντυπωσιακά αργούς ρυθμούς. Τη διαπίστωση αυτή διερευνά, σε άρθρο που δημοσιεύεται στην επιστημονική πλατφόρμα «The Conversation», o καθηγητής σε ζητήματα δεοντολογίας και ηθικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης Sébastien Claeys.

Ο καθηγητής εξηγεί ότι η μετάδοση της γνώσης, των αξιών και της τεχνογνωσίας σε διαφορετικά ζητήματα διαμορφώνει τον σύγχρονο κόσμο, αλλά συνοδεύεται από αδιέξοδα και παρεξηγήσεις. «Εκπαιδεύουμε τους μελλοντικούς πολίτες με στόχο να γίνουν καλοί ψηφοφόροι. Όλο και περισσότεροι νέοι απομακρύνονται όμως από την εκλογική διαδικασία και βρίσκουν άλλους τρόπους να εκφραστούν πολιτικά, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα ή σε κινήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή», γράφει. Και προσθέτει: «Ισχυριζόμαστε ότι τους διδάσκουμε την αγάπη για τη δημοκρατία, ενώ πολλοί από εμάς εκφράζουν αμφιβολίες και δυσπιστούν απέναντι σε μια σειρά από ενδιάμεσους φορείς και θεσμούς».

Για αυτούς και για αρκετούς ακόμη λόγους, πιστεύει ότι οι στόχοι, τα μέσα και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να επανεξεταστούν. «Δεν μπορούμε πλέον να αρκούμαστε στη μεταφορά γνώσεων από πάνω προς τα κάτω, σαν να τα ξέρουμε όλα, και σαν ο κόσμος και οι μαθητές να μην έχουν αλλάξει. Αντιθέτως, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές ώστε να είναι ικανές να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές – εκείνες που ακόμη και εμείς δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε, αλλά που είναι ωστόσο κρίσιμες για τη διαμόρφωση των πολιτικών ζητημάτων του μέλλοντος».

Εργαστήριο ιδεών

Ο ίδιος θεωρεί ότι η γνώση που προκύπτει μέσα από τον διάλογο, τη συζήτηση και την ανταλλαγή επιχειρημάτων στο σχολείο είναι ικανή να βοηθήσει τους μαθητές να προσεγγίσουν σύνθετα ζητήματα, με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, σχετικά με τους κανόνες της επιστημονικής έρευνας, τη νέα τεχνολογία ή τη βιοηθική.

«Το ζητούμενο είναι να καταστεί το σχολείο ένα προνομιακό πεδίο πειραματισμού για δημόσιο διάλογο και ένα εργαστήριο ιδεών. Για να διεξαχθεί με επιτυχία μια συζήτηση, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θέσεις των μαθητών και να τους παρέχεται ένα ήρεμο περιβάλλον στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Αυτό προϋποθέτει ότι η διαδικασία θα πλαισιώνεται από μια δομημένη μεθοδολογία, ότι οι στόχοι της διαβούλευσης θα είναι σαφώς καθορισμένοι και ότι τα αποτελέσματα της ανταλλαγής απόψεων θα δημοσιοποιούνται», σημειώνει.

Τέλος, αναφερόμενος στους εκπαιδευτικούς που ενθαρρύνονται από το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα να συζητούν στην τάξη για το επίκαιρο θέμα των εμβολίων, παρατηρεί ότι μία τέτοιου είδους συζήτηση θα μπορούσε να προσεγγίσει με γόνιμο τρόπο πολύπλοκα επιστημονικά, υγειονομικά και πολιτικά ζητήματα που οδηγούν συνήθως σε διχαστικές διαφωνίες. Και, επιπλέον, να συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο βοηθώντας τους μαθητές να ωριμάσουν πνευματικά και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους.

Πηγή: «The Conversation».

© Copyright 2001-2021 Θαλής + Φίλοι.

designed & developed by ELEGRAD