Θαλής + Φίλοι

Κβαντική Μηχανική

Σύγχρονη Κρυπτογραφία

Η σύγχρονη κρυπτογραφία αξιοποιεί τα μαθηματικά και την επιστήμη της πληροφορικής, εμπλέκοντας ακόμα τη Θεωρία Αριθμών, την Άλγεβρα, την Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, τους γρήγορους αλγόριθμους, αλλά και την Κβαντική Μηχανική. Πολλοί…

Συγγραφέας: Γιώργος Καρουζάκης

Αναρτήθηκε 4 Αυγ, 2014 in category: Ειδήσεις | Tags: , ,

© Copyright 2001-2014 Θαλής + Φίλοι.

designed & developed by elegrad