Θαλής + Φίλοι

Ένα ασυνήθιστο παραμύθι από τον Barry Mazur